Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

De wijsgerige verdiepingsdagen 2018-2019

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD: VAN filosofisch REIZIGER TOT wijsgerig PELGRIM

Gedurende dit jaar, nu het thema 'de wereldreis door de filosofie' is, willen we de verdiepingsdagen het karakter van Pelgrimagehalteplaatsen geven. Gedurende onze reis door de wereldfilosofie maken we halt en concentreren we ons op bepaalde denkers. We lezen en bespreken teksten. We betrekken deze op ons eigen leven. We doen dit door goed te lezen en bedachtzaam te spreken. Dat wil zeggen: meditatief en socratisch aan de hand van de eigen ervaring. Zo worden reizigers pelgrims.
 
Dit is met name bedoeld voor (ex-)Jaargangers (en andere wijsgeren) en wil de mogelijkheid bieden tot uitwerking en reflectie t.a.v. hetgeen in de Wijsgerige Jaargang wordt aangereikt. De nadruk ligt op de wijsgerige praktijk, middels het lezen en bespreken van originele filosofische teksten (in Nederlandse vertaling), gerelateerd aan het lesmateriaal en het dagelijks leven en werk van de deelnemers. Close reading!
 
De wijsgerige verdiepingsdagen vinden plaats, ongeveer zo eens in de 14 dagen, op zondagmiddagen, van 14.00-17.00 uur op een nog nader bekend te maken adres. De eerste Wijsgerige Workshop start nadat de Wijsgerige Jaargang van start is gegaan. De workshops volgen het patroon van de Jaargang: in de herfst Westerse en Islamitische Filosofie, in de winter Indiase, Boeddhistische, Chinese en Afrikaanse filosofisch-wijsgerige workshops. 
 
De Wijsgerige Verdiepingsdagen 
Deelname aan de Wijsgerige Verdiepingsdagen wordt vooraf besproken en apart afgerekend met drs. Peter van Hooft. De kosten bedragen 25,- per deelnemer, per verdiepingsdag.
Geen jaarganger en toch meedoen? Mail Peter wijsgerigleven@mail.com
De specifieke data worden nog bekend gemaakt. Wanneer je je opgeeft voor de Wijsgerige Jaargang als geheel heb je voorrang. Peter zal eind zomer dan contact met je opnemen.
 
Najaar: AVONDLAND
 
1. Plato lezen, Socrates begrijpen
2. Aristoteles: deugdenethiek en de filosofie van het Midden
3. Eckhart: Godsgeboorte in de ziel
4. Buber: Wijsgerige dialoog als levensvorm
 
NABIJE OOSTEN
 5. Ratio en Mystiek in de Islam
6. Teksten van islamitische rationalisten en mystici
 
Voorjaar: VERRE OOSTEN
 
INDIA
7. Teksten uit de vroege Indiase filosofie
8. Teksten uit de latere Indiase filosofie
 
INDIA, TIBET en JAPAN
9.   Leerreden van de Boeddha: Teksten uit de vroege Boeddhistische filosofie
10. Bodhisattvas aan het woord: Teksten uit het Mahayana-boeddhisme
11. Tibetaanse meesters aan het woord
12 Meester Dogen over meditatie
 
CHINA
13 Rondom rituelen: Confucius, Mencius en Xun Zi (Confucianisme)
14 Vrij zwerven: Lao Zi en Zhuang Zi (Taoisme)
 
 AFRIKA
15 Halteplaats Afrika: Afrikaanse filosofie
 
DE WERELD ALS PELGRIMSOORD
16 Teksten rondom reizigers, pelgrims en pioniers uit de Wereldfilosofie
17 Socratisch Gesprek: wat maakt je tot een wijsgerig pelgrim?