Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

De wijsgerige verdiepingsdagen 2020-2021

Verdiepingsdagen Wijsgerige Jaargang 2020-21

Voor hen die verder willen ...

Zondag 11 oktober. Plato lezen, Socrates begrijpen. 
Over de Platoonse achtergronden van het Socratische Gesprek, dat we tegelijkertijd ook voeren aan de hand van een Platoonse dialoog! 

Zondag 1 november. Aristoteles
Aristoteles: deugdenethiek en de filosofie van het Midden. Over de Middenweg en het goede leven. Hoe kunnen wij deze bewandelen en er deel aan hebben?

Zondag 15 nov. ARCHÈ-dag
Deze dag is een must voor alle Wijsgerige Jaargangers. Hier krijg je de mogelijkheid je doel nader te bepalen, af te stemmen op je mogelijkheden en te bezien wat je eigen perspectief is als deelnemer aan de Wijsgerige Jaargnag. Dit doe je samen met andere deeelnemers. Hier leer je ook het Wijsgerig Reiskompas toe te passen.  Niet alleen richtinggevend voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren.

Zondag 20 december. Falsafa,ofwel: filosofie in de Islam. 
We lezen en bespreken gezamenlijk teksten van beroemde islamitische filosofen en mystieke dichters, en wat is het verband? Hier leer je de Islam kennen op een bijzondere manier.

De inhoud van de Wijsgerige Verdiepingsdagen in 2021 wordt binnenkort nader bekend gemaakt. Zie t.z.t. voor meer info ook www.anz.nu
De data zijn (steeds op zondagen) : 
17 jan China 1: Confucianisme 
31 jan China 2: Taoisme 
28 feb. Vroege Indiase filosofie 
21 mrt Latere Indiase filosofie 
25 apr B'me I 
2 mei B'me II 
6 juni Afrika 

11 juli AFSLUITING Wijsgerige Jaargang

Voor meer info ga naar www.anz.nu

Plaats: Den Haag
Kosten: € 25 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader
Opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)