Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Evaluatieformulier overige cursussen

Vul hier de cursuscode in van de door u gevolgde cursus
Vul hier de cursustitel in van de door u gevolgde cursus
Vul hier de naam van de docent in
ABC
Ik ben in het algemeen tevreden over de cursus
De cursus komt overeen met mijn verwachtingspatroon
De wijze van lesgeven van de docent(e) vind ik duidelijk
De hoeveelheid huiswerk (indien van toepassing) vind ik goed
Het cursusmateriaal is toereikend
De docent(e) is goed bereikbaar voor (huiswerk)vragen of doorgeven afwezigheid
Ik ben tevreden over de lestijden
goed-redelijk-slecht
De prijskwaliteitsverhouding is
te hoog-goed-te laag
Het tempo van de cursus is
mee eens-gedeeltelijk mee eens-niet mee eens
Ik ben tevreden over de administratieve afhandeling
Ik vind het gebouw en de leslokalen prettig
Welk cijfer zou u aan de cursus in zijn algemeenheid geven?
//-->