Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

 

Stichting Volksuniversiteit Den Haag
Erkend door de voormalige BNVU
Lid van Cultuurconnectie, branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk
www.volksuniversteit.nl en www.cultuurconnectie.nl
KvK Den Haag 27181527 
IBAN: NL90 INGB 0004 6895 14

Bestuur

Erik Vrinds
mr. drs. Erik Vrinds, voorzitter
DR. David Napolitano
dr. David Napolitano, secretaris
Ton Rijksen
Ton Rijksen, penningmeester
drs. Eveline Boerrigter, lid
Gina Kneefel BA Sc, lid
Amanda v.d. Leest-Rasch MA, lid


Directie

Mieke van Keulen
drs. Mieke van Keulen
miekevankeulen@volksuniversiteitdenhaag.nl

 

Financiele administratie

Liane Eijgermans

 

Cursusadministratie, coördinatie & secretariaat

Inge Philippi
Inge Philippi
info@volksuniversiteitdenhaag.nl
Monique Zuijderwijk
Monique Zuijderwijk
info@volksuniversiteitdenhaag.nl

 

Facilitaire zaken

Erik Vrinds
Jan Willem van Swigchem


Marketing & Communicatie

Marianne Timmer
drs. Marianne Timmer, nieuwsbrief


Linda v.d. Werff, online marketing