Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

 

erkenningsbordje

Stichting Volksuniversiteit Den Haag
Erkend door de voormalige BNVU
Lid van Cultuurconnectie, branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk
www.volksuniversteit.nl en www.cultuurconnectie.nl
KvK Den Haag 27181527 
IBAN: NL90 INGB 0004 6895 14

Bestuur

Hilde van Tol
Hilde van Tol Msc., voorzitter
Amanda Lock
Amanda Lock MSc., penningmeester
Pim van der Maas
ir. Pim van der Maas, secretaris
Erik Vrinds
mr. drs. Erik Vrinds, lid
Tim 'S Jongers
Tim 'S Jongers, lid
DR. David Napolitano
dr. David Napolitano, lid


Directie

Mark Vermin
drs. Mark Vermin
m.vermin@volksuniversiteitdenhaag.nl

 

Financiele administratie
Liane Eijgermans

Cursusadministratie & Secretariaat

Inge Philippi
Inge Philippi
info@volksuniversiteitdenhaag.nl
Monique Zuijderwijk
Monique Zuijderwijk
info@volksuniversiteitdenhaag.nl

 

Facilitaire zaken

Jan Willem van Swighem

 

Marketing & Communicatie

Marianne Timmer
drs. Marianne Timmer, nieuwsbrief
Vanessa Sterk
Vanessa Sterk, social media


Linda v.d. Werff, online marketing