Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Veelgestelde vragen

INSCHRIJVING EN BETALING

Ik heb me online ingeschreven. Wat gebeurt er dan?
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt deze ingevoerd in ons administratieprogramma. Daarna kunt u verschillende (automatische) berichten ontvangen:
- een bevestiging dat wij uw inschrijving hebben ontvangen;
- een bewijs van deelname met de gegevens van de cursus;
- een bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst.
Als u een e-mailadres hebt ingevuld, ontvangt u deze berichten per mail. Als u geen e-mailadres heeft, ontvangt u bericht per post.

Hoe kan ik betalen voor mijn cursus?
U kunt het cursusgeld betalen via:
- iDeal wanneer u online inschrijft;
- automatische incasso's als u online inschrijft op een cursus die in termijnen kan worden betaald;
- een eenmalige machtiging als u een inschrijfformulier op papier invult;
- een pinbetaling bij inschrijving aan de balie.

Ik heb ingeschreven, maar nog niet betaald. Kan ik mijn plaats kwijtraken?
Ja, als u niet reageert op onze herinneringen, mailberichten of telefoontjes, kunnen wij uw plaats aan iemand anders geven.

Ik heb betaald voor mijn cursus. Krijg ik een ontvangstbewijs? 
Zodra zeker is dat een cursus kan doorgaan, sturen wij een een bewijs van deelname. Dit is tevens uw betaalbewijs. Als u een formele factuur nodig hebt, neem dan contact op met het secretariaat.

Mijn werkgever betaalt voor de cursus. Kunt u een factuur sturen?
Ja, dat kan. Geef in het veld “opmerkingen” op het inschrijfformulier aan dat u een factuur wilt hebben. Vermeld de bedrijfsnaam, de juiste contactpersoon/afdeling en het adres. U kunt deze gegevens ook in een e-mail sturen naar het secretariaat.

Ik heb ingeschreven, maar op de website staat dat de cursus vol is. Kan ik nog meedoen?
Als u inschrijft op een cursus die volgeboekt is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als er een plaats vrij komt, nemen wij contact op. Als er veel mensen op de wachtlijst staan, proberen wij een parallelcursus te organiseren
 
CURSUSMATERIALEN

Kan ik de cursusboeken bij de Volksuniversiteit kopen?
Dat is alleen mogelijk op de open dag in September en bij de cursussen waar vermeld staat dat de docent het cursusmateriaal regelt.
U kunt de boeken online bestellen via intertaal.nl (zie boekenservice Intertaal in het FAQ menu)en Boekhandel Douwes (Herengracht 60) heeft een groot deel van onze cursusboeken op voorraad.

DIVERSEN

Is de Volksuniversiteit een ‘echte’ universiteit zoals de Universiteit van Leiden?
Nee, de Volksuniversiteit is een stichting zonder winstoogmerk die non-formele volwasseneneducatie verzorgt. Er zijn geen formele examens en certificaten. Deelnemers kunnen hun vrije tijd op een nuttige en plezierige manier invullen. En zichzelf verder ontplooien.

Zijn Volksuniversiteitdocenten bevoegd?
Ja, alle (taal)docenten zijn bevoegd. De meesten werken ook voor andere instituten/scholen en hebben ruime onderwijservaring.

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik toch een cursus volgen bij de Volksuniversiteit Den Haag?
Ja, onze cursussen zijn open voor alle volwassenen (vanaf ca.18 jaar).

Ik wil stoppen met mijn cursus. Krijg ik (een deel van) mijn geld terug?
Nee, dat is niet mogelijk. Zie onze algemene voorwaarden.

Krijg ik een certificaat aan het eind van een cursus?
Op verzoek is het mogelijk een aanwezigheidsverklaring te krijgen. U dient minimaal 80% van de cursus te hebben bijgewoond.

Ik heb een verklaring gekregen van mijn cursus Nederlands. Is dat een officieel document?
Wij kunnen een verklaring overleggen waaruit blijkt dat iemand heeft deelgenomen aan een cursus op een bepaald niveau. Deze verklaring heeft (net als die van andere taalinstituten) echter geen officiële status. Om te bewijzen dat een cursist dit niveau ook daadwerkelijk beheerst, zal hij/zij altijd een officieel examen moeten doen.
Voor Nederlands voor anderstaligen zijn er twee officiële examens: het staatsexamen NT2 programma 1 (niveau B1) en programma 2 (niveau B2) die worden georganiseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) namens het College voor Toetsing en Examens (CvTE). De examens bestaan uit 4 onderdelen (lezen, luisteren, spreken en schrijven) waarvoor apart kan worden ingeschreven. De kosten zijn ca. 45 euro per onderdeel en er zijn 6 examenlocaties verspreid door het land. Meer informatie over het staatsexamen en aanmelding vindt u hier: https://www.staatsexamensnt2.nl
Er is ook een internationaal examen, het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit van Leuven in België. Het examen heeft 5 niveaus (A1 t/m C1) en wordt over de hele wereld afgenomen, in de eerste helft van mei, maar in Nederland zijn er maar enkele instituten die eraan meedoen. Het examen is wat goedkoper dan het staatsexamen, maar er worden geen deelcertificaten uitgereikt. Meer informatie vindt u hier: cnavt.org

Krijgen studenten en ouderen korting?
Nee, alleen houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting tot een maximum van € 165,- per kalenderjaar.

Heeft de Volksuniversiteit ook cursussen voor kinderen?
Ja, onze afdeling Muziekschool Zuid57 verzorgt ook muzieklessen voor kinderen.
//-->