Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 18-2012

Paul Klee en zijn fascinatie voor Bach en Mozart

Paul Klee en zijn fascinatie voor Bach en Mozart
Cursuscode: 18-2012

“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar”

Paul Klee in 1920 

Paul Klee (1879-1940) had als schilder een buitengewone gevoeligheid voor muziek en was geinteresseerd in het compositieproces. In de periode dat hij in Dessau schilderles gaf, had hij de behoefte te systematiseren en sprak over het zoeken naar nieuwe en autonome vormen van schilderen. Hij zag een parallel in het gebruik van ritme en ritme-motieven in muziek met het gebruik van kleuren in schilderkunst. Het tijd-element waar de musicus gebruik van maakt kan voor de schilder een ruimte-element zijn. 

Klee was gefascineerd door het componeren van Bach en door de muziek van Mozart. Hij benijdde de muziek ook vanwege haar souvereine onafhankelijkheid van de wereld van het zichtbare ( in een brief aan Schonberg). In zijn eigen schilderkunst kunnen we een kombinatie van figuratieve en abstracte uitbeelding zien. 

De componist Pierre Boulez (1925-2016) werd geboeid door de werkwijze van Paul Klee en had het over “perspectivische afstand” en “akoestische diepte”in Beeldende Kunst en Muziek. Boulez beschreef hoe hij de kracht van de schilderkunstige analyse van Klee bewonderde en dat hij zelf als componist daardoor meer inzicht kreeg in zijn eigen compositiemethodes! Boulez: “de eerste keer dat ik een schilderij van Klee zag, werd ik hevig getroffen door zijn direkte en ook poetische kracht”. 

Paul Klee en zijn fascinatie voor Bach

De bedoeling is om in 6 bijeenkomsten verschillende werken van Klee te bestuderen, b.v. Fuga in Rood, 1921; in Bach’s Stijl 1919; Hoofdwegen en Zijwegen 1929; de Slagwerker, 1940; en andere werken. We zullen gekozen werken uitgebreid analyseren. Daarbij zullen we ook vergelijkingen maken tussen zijn manier van werken als schilder en muziekstukken van Bach en Mozart die we ook beluisteren. We gaan dan in op de bouw van die muziekstukken, zoals Klee zelf heeft beschreven. 

Verder kunnen we ook 1 of 2 korte werken van Boulez beluisteren, waarvan Boulez de analogie met schilderijen van Klee heeft aangegeven.

Woensdag 13 februari 2019
6 lezingen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 135,00
Mw. drs. A.L. (Annelies) Dieudonne
10:30 - 12:30
Locatie: Mevr. Dieudonne (klik hier voor de adres gegevens)
drs. A.L. (Annelies) Dieudonne
drs. A.L. (Annelies) Dieudonne
Ik ben Annelies Dieudonne en een groot liefhebber van muziek en beeldende kunst. Lang geleden heb ik een conservatorium opleiding voor piano en ook voor schoolmuziek afgerond. Korter geleden heb ik een studie kunstgeschiedenis aan de Leidse Universiteit voltooid. Ik ben dus pianiste en docente muziek en kunstgeschiedenis. In mijn lessen ga ik uit van de culturele expressie van een tijdperk of van een persoon en combineer dan graag de muzikale uitingen met beeldende expressie, als het past ook literaire uitingen. Het laten horen van en uitleggen over muziek blijft mijn uitgangspunt. Als het mogelijk is laat ik muzikale voorbeelden vanaf de vleugel horen. Ik probeer luisteraars handvatten te reiken om een beter begrip en vooral een groter genot in muziek mogelijk maken.