Volksuniversiteit Den Haag
070-3280341 (10.00-13.00 uur)

Cursus geschiedenis - land en volk