Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 18-2130

Gratis seizoensopeningslezing - Brexit

Gratis seizoensopeningslezing - Brexit
Cursuscode: 18-2130

Voor de eerste keer in de geschiedenis dreigt een lidstaat met uittreding uit de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië wil niet langer letterlijk van de partij zijn. Vanaf 1963 heeft Nederland ervoor geijverd de Britten bij de vrijhandelsassociatie te betrekken. Als een van de belangrijkste economische transitlanden voor het Angelsakische handelsmassief had het daarbij groot belang. Luns, de onsterfelijke goudgegalonneerde Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken had er een slaande ruzie voor over met generaal De Gaulle en de arglistige Bondskanselier Adenauer van Duitsland. Want deze twee staten streefden toen al naar de hegemonie op het West-Europese vasteland. Den Haag moest buiten de haakjes gewerkt worden. Dat was beider toeleg. Engeland, zo zag Luns, was historisch de partner van onze gezellige moerasdelta om deze hegemonie te voorkómen. Londen wilde, ook toen, een stabiel machtsevenwicht, ook voor kleinere landen. Luns kreeg Londen bij de associatie. Rotterdam kon zijn beide Maasvlakten aanleggen en uitgroeien tot één van de grootste omslaghavens ter wereld, deelhebbend aan één douane-unie met deze Angelsaksische bondgenoot. Een kurk, waarop Nederland thans nog drijft.

Wat zullen de gevolgen zijn voor ons kwetsbare landje, als Londen ons definitief de rug toekeert en Frankrijk en Duitsland eindelijk hun goddelijke gang kunnen gaan? Niet alleen economisch en commercieel, maar ook voor wat betreft de ontwikkeling van de gemeenschappelijke rechtsruimte en ons universele erfgoed, waarbij Nederland traditioneel deelt in de Angelsaksische culturele rijkdom? Geen wonder, waar wij ééns deel uitmaakten van het roemruchte Verenigd Koninkrijk onder onze erfstadhouder en Britse Majesteit Koning Willem III. 

Nederland is tussenschakel voor de transterritoriale bestrijding van mensensmokkel, vrouwenhandel, cocaïne-transit, kinderporno, handelsbedrog tegen de intellectuele eigendom, en terrorisme, waarbij de Unie steeds gebruik kon maken van de faciliteiten die Den Haag, Legal Capital of the World, ontwikkelde tussen de Angelsaksische en Continentale Rechtsmassieven. Wij boden Londen, Parijs en Berlijn forensische diensten, legden taps aan op de digitale snelwegen en verrichtten ingrijpende actieve en passieve observaties. Hoe moet het nu verder, als Londen geen automatische partner meer kan zijn? Dreigt een negatief jurisdictieconflict in de rechtshandhaving? 

Op deze en dergelijke vragen gaat een van de docenten bij de Haagse Volksuniversiteit, prof. mr. dr. G.A.M. Strijards, bij zijn openingspraatje voor het komend cursusjaar in.

De openingslezing is gratis toegankelijk, maar inschrijven is verplicht. Je kunt maximaal 2 plaatsen per persoon reserveren. Het is niet noodzakelijk via onderstaande link de hele inschrijfprocedure te doorlopen. Het volstaat om een e-mail met je na(a)m(en) te sturen naar info@volksuniversiteitdenhaag.nl

Woensdag 12 september 2018
1 lezing van 0 uur en 45 min aanvangstijd 19:30
Prijs: € 0,00
Dhr. prof mr dr G.A.M. (Gerard) Strijards
19:30 - 20:15
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adres gegevens)
prof mr dr G.A.M. (Gerard) Strijards
prof mr dr G.A.M. (Gerard) Strijards
Gerard Strijards nam deel aan de conferenties van de Verenigde Naties over de codificaties van het humanitaire recht, het oorlogsstrafrecht, de onderhandelingen over de oprichting van internationale straftribunalen in Den Haag en doceert internationaal institutioneel recht, internationaal strafrecht en volkerenstrafrecht. Tevens heeft hij ruime rechterlijke ervaring op deze terreinen.