Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 20-2104

Cursus islamitische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2020-2021)

Cursus islamitische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2020-2021)
Cursuscode: 20-2104

1] De koran als maatstaf voor de filosofie
Een algemene inleiding in de geschiedenis en het begin van de Islam. Over het centrale probleem: de verhouding tussen geloof en rede. We bezien de verwantschap tussen de Islam en de westerse filosofie: Aristoteles als leermeester voor de Islamitische filosofie. En hoe het nu zit met soennieten en shi’ieten?

2] Falsafa: Islamitische filosofie en wijsbegeerte
We maken kennis met enige denkers die de falsafa (islamitische filosofie) gevormd hebben. Al-Kindi: eerste 'filosoof van de Arabieren'. Al-Farabi: 'de tweede meester'. Avicenna: keerpunt in de falsafa, na hem was niets meer hetzelfde. Averroes: jurist, arts en commentator van Aristoteles. Ibn Arabi: grootste der wijsgerige Sufi-meesters en islamitisch heilige. 

3] Islamitische filosofie in een wereldrijk
Van Al-Andalus: het Middeleeuwse Spanje waar Joden, Moslims en Christenen een rijk van tolerantie opbouwden tot aan de Moghuls in India, van rationalisme tot de diepe mystiek van de soefi-beweging. We bezien hioe de Islam eens  een bijdrage leverde aan wat we nu wereldfilosofie noemen: een filosofie waarin kennisname van andere perspectieven op mens en wereld centraal staat.

Resultaat
Hier krijg je een overzicht van wat de Islamitische filosofie inhoudt en een verrassende inkijk in de achtergronden van deze rijke wijsgerige traditie die veel kennis geeft over wat de Islam gevormd heeft. Daarnaast wordt duidelijk wat filosofie betekent doordat we het nu bezien vanuit een ander perspectief. Dit geeft veel denkvoer om je eigen perspectieven te overdenken.

Meer info vind je ook op de website van de filosoof en wijsgerig reisleider drs. Peter van Hooft: www.anz.nu
Donderdag 3 december 2020
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 75,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
14:00 - 16:00
Locatie: Klokhuis (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
Filosoof en wijsgerig reisleider drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft, architect van de wijsgerige Jaargang 1.0 en 2.0 Peter verkreeg zijn MA (Master of Arts) in de boeddhistische filosofie aan de RUL (Rijksuniversiteit Leiden). Daarna werkte hij als consulent voor vluchtelingen en als docent levensbeschouwing. Door de jaren heen heeft hij steeds onderzoek verricht naar filosofie en meditatie. Al doende heeft hij methoden ontwikkeld om hiermee praktisch aan de slag te kunnen gaan. Hiertoe richtte hij in 2000 'aANZet' op: om zo een wijsgerige aanzet te geven tot persoonlijke ontwikkeling, van A Naar Z, binnen onderwijs en hulpverlening. In 2010 begon hij met de Wijsgerige Jaargang, een samenvoeging van jaren ervaring in begeleiding en lesgeven. Dit geheel werd steeds meer toegespitst in de vraag: hoe kunnen we, in de huidige tijd, vorm geven aan een authentiek wijsgerig leven? Hij vertelt graag in verhalende vorm en onderbouwt dit steeds met historisch-wetenschappelijk materiaal en zijn eigen praktijkervaring. Hij werkt klassikaal met beeldpresentaties, omdat "kunst gevisualiseerde filosofie" is en hij verbindt de theoretische kennis die je zo bij hem opdoet altijd met jouw persoonlijke ervaring. De relatie tussen filosofie, meditatie en persoonlijke groei staat in het middelpunt van zijn aandacht. Peter werkt tegenwoordig als wijsgerig trainer en coach. Hij organiseert wijsgerige onderzoeksgesprekken en kleinschalige klooster-retraites. Peter is bestuurslid van de VFP (de Vereniging voor Filosofische Praktijken), verbonden met de ISVW (de Internationale School Voor Wijsbegeerte). Zie verder ook zijn website www.anz.nu