Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 20-2136

De Wijsgerige Jaargang 2.0 2020-2021 - compleet

De Wijsgerige Jaargang 2.0 2020-2021 - compleet
Cursuscode: 20-2136

De praktijk van het wijsgerige leven: op naar het Wijsgerig Consulentschap

De Wijsgerige Jaargang 2.0 wil tegemoet komen aan de vaak uitgesproken wens van deelnemers meer te kunnen oefenen met het zelf filosoferen. Hoe doe je dat en  hoe kunnen we verder vorm geven aan het wijsgerige leven?
Daarom is er nu het vervolg: de Wijsgerige Jaargang 2.0: het filosoferen vanuit de Wereldfilosofie.

Zelf filosoferen en begeleiden
De nadruk ligt niet zozeer op de wereldgeschiedenis van de filosofie, maar op het (zelf) filosoferen. De hoofdvraag van de Wijsgerige Jaargang 1.0 is: Wat is filosofie en wat hebben we er aan? De vraag hier is: hoe kunnen we een wijsgerig leven leiden en hoe kunnen we mensen daarin begeleiden?

De wijsgerige praktijk
De nadruk ligt bij 1.0 op de basis-theorie. Dit eerste deel heeft dan ook de vorm van een college. Bij 2.0 ligt de nadruk op de praktijk, op uitwisseling en oefening. Daarom beginnen we met het wijsgerig gesprek. Hoe voer je een wijsgerig/filosofisch gesprek? We leren het verschil kennen tussen een discussie en een dialoog. We leren luisteren, verstaan en de kunst van het vragen stellen. We leren filosofische thema's te herkennen (daarom is het goed eerst de Wijsgerige Jaargang 1.0 te hebben voltooid) en deze te koppelen aan de actualiteit van het gesprek.

Filosofische Vaardigheden
We combineren dit met wijsgerige oefeningen en ontwikkelen onze Filosofische Vaardigheden. We leren de Kunst van het Vragen stellen. In 2.0 is ook de voorheen gegeven cursus 'Filosofische Vaardigheden' opgenomen. We leren ons denken aan te scherpen en onze empathie te ontwikkelen. 

Meditatie
We doen meditatieve oefeningen en leren het belang van een meditatieve houding kennen. Hier passen we de praktische wijsheid toe die we in de Wijsgerige Jaargang 1.0 hebben aangeroerd. 

Het verloop
Ook hier volgen we het spoor van de Wijsgerige wereldReis. We beginnen stapje voor stapje vanuit de eigen ervaring en onderzoeken langzaamaan de wijdere horizonten. Zo zullen we bezien hoe het wijsgerig leven in de praktijk vorm kreeg binnen de westerse, Chinese, Indiase en boeddhistische tradities. Dit geeft denkvoer om te bezien hoe wij dat zelf kunnen doen. De precieze invulling is afhankelijk van de inbreng van deelnemers en de dynamiek van de ontwikkelingen. We leren al gaandeweg daarop in te spelen en de diverse elementen vorm te geven in ons streven een wijsgerig leven te kunnen leiden. 

Vorm & Inhoud
De leervorm is hybride, d.w.z. we combineren live met online bijeenkomsten. De live bijeenkomsten vinden in principe eens  in de twee weken plaats. Naast deze bijeenkomsten is er ook de gelegenheid de voortgang te bespreken met de docent/begeleider. Hierbij krijg je persoonlijke aanwijzingen en opdrachten die betrekking hebben op de gespreksvormen, de meditatievormen  en de toepassingen in het dagelijkse leven.

Inhoud (onderwerpen die aan de orde zullen komen en beoefend zullen worden zijn:
Filosofische gespreksvoering
Filosofie en meditatie
De kunst van het vragen
Filosofische Vaardigheden
Wijsgerige oefeningen
Deugdenethiek

Voor wie is de Wijsgerige Jaargang 2.0 bedoeld?
De Wijsgerige Jaargang 1.0 heeft een open inschrijving. Een ieder kan vanuit zijn eigen niveau insteken. De Wijsgerige Jaargang 2.0 heeft  een meer besloten karakter. Zij is als Jaargang vooral bedoeld voor hen die de Wijsgerige Jaargang 1.0 hebben doorlopen en diegenen die zich willen ontwikkelen tot Wijsgerig consulent en/of meer willen weten van het wijsgerige leven.
De Wijsgerige Jaargang 2.0 is ook open voor hen die al een basis hebben in de filosofie: zij die een studie filosofie hebben gedaan, of ervaring hebben (opgedaan) in beroepen met filosofische raakvlakken: psychologen, kunstenaars, advocaten, docenten, pedagogen, gespreksleiders en begeleiders van jeugd en onderwijzers.
Na de aanmelding via de VU volgt altijd een intake gesprek met de docent Peter van Hooft. Daarin wordt bepaald of deelname zinvol is. Bij aanmelding wordt naar de achtergrond (beroep, werkervaring) gevraagd.

Wil je nu nog meer weten? Klik dan HIER voor een overzicht van de Wijsgerige Jaargang 2.0.

Aanmelden en inschrijven
Je meldt je aan voor het eerste onderdeel 2.1. Dit is vrijblijvend. Hier maak je kennis met het de wijze waarop je een filosofisch-wijsgerig gesprek voert. Daarna maak je, in overleg met de docent/begeleider de keuze al dan niet door te gaan met 2.2. Dan leer je zelf een wijsgerig gesprek op te zetten. Dit gebeurt samen met de andere deelnemers. Vanaf dat punt doe je mee met de Wijsgerige Jaargang 2.0 in haar geheel.

Woensdag 23 september 2020
31 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 684,00 Betaling in 7 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
14:00 - 16:00
Locatie: Klokhuis (klik hier voor de adresgegevens)
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
Filosoof en wijsgerig reisleider drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft, architect van de wijsgerige Jaargang 1.0 en 2.0 Peter verkreeg zijn MA (Master of Arts) in de boeddhistische filosofie aan de RUL (Rijksuniversiteit Leiden). Daarna werkte hij als consulent voor vluchtelingen en als docent levensbeschouwing. Door de jaren heen heeft hij steeds onderzoek verricht naar filosofie en meditatie. Al doende heeft hij methoden ontwikkeld om hiermee praktisch aan de slag te kunnen gaan. Hiertoe richtte hij in 2000 'aANZet' op: om zo een wijsgerige aanzet te geven tot persoonlijke ontwikkeling, van A Naar Z, binnen onderwijs en hulpverlening. In 2010 begon hij met de Wijsgerige Jaargang, een samenvoeging van jaren ervaring in begeleiding en lesgeven. Dit geheel werd steeds meer toegespitst in de vraag: hoe kunnen we, in de huidige tijd, vorm geven aan een authentiek wijsgerig leven? Hij vertelt graag in verhalende vorm en onderbouwt dit steeds met historisch-wetenschappelijk materiaal en zijn eigen praktijkervaring. Hij werkt klassikaal met beeldpresentaties, omdat "kunst gevisualiseerde filosofie" is en hij verbindt de theoretische kennis die je zo bij hem opdoet altijd met jouw persoonlijke ervaring. De relatie tussen filosofie, meditatie en persoonlijke groei staat in het middelpunt van zijn aandacht. Peter werkt tegenwoordig als wijsgerig trainer en coach. Hij organiseert wijsgerige onderzoeksgesprekken en kleinschalige klooster-retraites. Peter is bestuurslid van de VFP (de Vereniging voor Filosofische Praktijken), verbonden met de ISVW (de Internationale School Voor Wijsbegeerte). Zie verder ook zijn website www.anz.nu