Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 19-1426

Latijn - vervolgcursus 3

Latijn - vervolgcursus 3
Cursuscode: 19-1426

De cursisten hebben zich basiskennis van de Latijnse grammatica eigen gemaakt om eenvoudige teksten nagenoeg zelfstandig te kunnen lezen, maar samen lezen onder de bezielende leiding van een docent is natuurlijk wel stimulerender. In de afgelopen jaren hebben we middels aangepaste teksten kennis gemaakt met authentieke bronnen: mythologische verhalen en de geschiedenis van Rome. We zijn bezig geweest met (steeds minder vereenvoudigde) teksten van Ovidius, Vergilius, Livius, Cicero, Caesar, Suetonius. 

In het komende semester gaan we ons in eerste instantie richten op aangepaste teksten van Seneca en Tacitus om daarna echt in het diepe te springen. Dit volgens de leermethode van Disco, een aantrekkelijke leergang met veel achtergrondinformatie en fraaie illustraties. Zo leren we grammatica in een brede culturele context. 

Heeft u in een ver verleden Latijn geleerd en zou u weggezakte kennis opnieuw willen mobiliseren, dan is deze cursus wellicht iets voor u. Schroom niet om contact op te nemen met de docent om gezamenlijk vast te stellen op welk niveau u zou kunnen instappen. 

Want, nota bene: er is ook een kleine subgroep die iets minder ver gevorderd is, u zou ook daar kunnen instappen! 

Sine labore nihil, zonder hard gezwoeg komt niets tot stand. Maar op luchtige wijze: carpe diem, pluk de dag.

Dinsdag 24 september 2019
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 189,00
Dhr. drs. C. (Kees) Meiling
Boeken: Disco 2 - een moderne leergang Latijnse taal en cultuur, Disco 2 - werkschrift (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. C. (Kees) Meiling
drs. C. (Kees) Meiling
Kees Meiling is o.m. docent Latijn aan de Volksuniversiteit, alweer voor het zevende jaar. In het verleden doceerde hij daar bijbels Hebreeuws. Hij vertaalde boeken uit het Hebreeuws, maar ook uit het Grieks (de geschriften van Julianus Apostata) en in de toekomst uit het Latijn. Voor hem zijn Latijn en Grieks een relatief late roeping: in 2010 heeft hij de studie klassieke talen cum laude afgerond; Zijn voorliefde betreft onderlinge beïnvloeding van talen en woordgeschiedenis, daarnaast literatuur en geschiedenis in het algemeen.