Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Nederlands voor anderstaligen

De Volksuniversiteit Den Haag verzorgt al vele jaren cursussen Nederlands voor mensen van buitenlandse afkomst. De meeste cursussen bestaan uit 8 of 10 wekelijkse lessen van 3 uur.

In de lessen staat de taal van alledag centraal. Je oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luister je naar gesproken Nederlands en lees je gevarieerde teksten in die taal, je voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling. 

Behalve met oefening in taalvaardigheid wordt je inburgering in Nederland bevorderd doordat in de lessen aandacht wordt besteed aan specifiek Nederlandse onderwerpen zoals gebruiken en gewoonten. 

Cursus Nederlands ver-gevorderden 1 (B2)

De Volksuniversiteit verzorgt al vele jaren cursussen Nederlands voor mensen van buitenlandse afkomst die in Den Haag wonen of verblijven. 

Nederlands behoort, evenals bijvoorbeeld Frans en Spaans, tot de talen die in de landen aangesloten bij de Europese Unie worden gesproken. Het programma Nederlands als tweede taal (NT2) onderscheidt vijf niveaus die in het Euopees Refrentiekader (ERK), worden aangeduid met de codes: A1 (beginners), A2 (half-gevorderden), B1 (gevorderden), B2 (ver-gevorderden) en C1 (ver-gevorderden).

Onze cursussen Nederlands en de bijbehorende niveaus:

Beginners 1 (A1)
Beginners 2 (A1)

Half-gevorderden 1 (A2)
Half-gevorderden 2 (A2)

Gevorderden 1 (B1)
Gevorderden 2 (B1)

Ver-gevorderden 1 (B2)
ver-gevorderden 2 (B2)

Perfect Nederlands 1 (C1)
Perfect Nederlands 2 (C1)
Perfect Nederlands 3 (C1)

Perfect Nederlands PLUS (C1)

De cursussen zijn bedoeld voor hen die in het land van herkomst ten minste middelbaar onderwijs hebben gehad en die over enige ervaring beschikken met het leren van een vreemde taal. 

Let op: Enige kennis van de Engelse taal is vereist voor het volgen van de cursus Nederlands beginners 1 (A1) en beginners 2 (A1) 

Nederlands als tweede taal (NT2) wordt in het onderwijs bij de Volksuniversiteit gerangschikt onder de andere Moderne Vreemde Talen. De lengte van de NT2-cursussen wijkt iets af van de andere taalcursussen. De meeste cursussen bestaan uit 8 of 10 wekelijkse lessen van 3 uur. Daarnaast moet de cursist ca. 5-6 uur per week besteden aan het huiswerk.

In de lessen staat de taal van alledag centraal. U oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luistert u naar gesproken Nederlands en leest u gevarieerde teksten in die taal, u voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling. 
Behalve met oefening in taalvaardigheid wordt uw inburgering in Nederland bevorderd doordat in de lessen aandacht wordt besteed aan specifiek Nederlandse onderwerpen zoals gebruiken en gewoonten. 
Om de cursus met succes te blijven volgen is het noodzakelijk dat u voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt. Als u ten minste 80% van de lessen hebt bijgewoond, wordt aan het einde van de cursus een toets afgenomen waarmee we vaststellen of u al dan niet het gewenste niveau hebt bereikt. Bij voldoende resultaat wordt u door de Volksuniversiteit een verklaring uitgereikt. Dit is geen officieel diploma, maar u heeft er toegang mee tot het volgende niveau.

Als u zich wilt inschrijven voor een cursus voor gevorderden (dus vanaf A2), zonder dat u bij de Volksuniversiteit een cursus NT2 hebt gevolgd of een bewijs kunt tonen van het door u bereikte taalniveau, dan verzoeken wij u via het secretariaat een afspraak te maken voor een korte mondelinge intake-toets.

Nederlands ver-gevorderden 1 (B2)
Deze cursus is bestemd voor hen die niveau B1 hebben bereikt zich nu willen voorbereiden op niveau B2. Aan de hand van de eerste helft van de methode Contact 3 wordt er gelijkelijk aandacht besteed aan alle taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Meer informatie
Woensdag 28 september 2022
10 lessen van 3 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 256,00
Mw. drs. B.J. (Diane) Rosenberg - Vedder
Boeken: Contact! 3 tekstboek, Contact! 3 werkboek (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands ver-gevorderden 2 (B2)
Dinsdag 27 september 2022
10 lessen van 3 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 256,00
Mw. drs. B.E. (Nina) Scheffers
Boeken: Contact! 3 tekstboek, Contact! 3 werkboek (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Perfect Nederlands 1 - verdiepingscursus voor ver-gevorderden (C1)
Maandag 26 september 2022
10 lessen van 3 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 341,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. drs. B.J. (Diane) Rosenberg - Vedder
Boek: Nederlands naar perfectie (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 22:00
Locaties: Zandvliet Lyceum, Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Perfect Nederlands 2 - verdiepingscursus voor ver-gevorderden (C1)
Maandag 26 september 2022
10 lessen van 3 uur aanvangstijd 09:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 341,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. drs. B.J. (Diane) Rosenberg - Vedder
Boek: Nederlands naar perfectie (klik hier voor meer informatie)
09:15 - 12:15
Locatie: Zuid57 (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Perfect Nederlands 2 - verdiepingscursus voor ver-gevorderden (C1)
Donderdag 29 september 2022
15 lessen van 2 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 341,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. J.R (Judith) Kakebeke
Boek: Nederlands naar perfectie (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 20:30
Locatie: ONLINE - ZOOM videocall (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Perfect Nederlands 3 - verdiepingscursus voor ver-gevorderden (C1)
Donderdag 29 september 2022
8 lessen van 3 uur aanvangstijd 18:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 273,00
Mw. drs. B.E. (Nina) Scheffers
Boek: Nederlands naar perfectie (klik hier voor meer informatie)
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands conversatie 2 (B2-C1)
Donderdag 29 september 2022
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 205,00
Mw. A.J. (Anja) Toledo-Cornet
19:00 - 20:30
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >

Pagina's

Certificaat

Om de cursus met succes te blijven volgen is het noodzakelijk dat je voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt. Als je ten minste 80% van de lessen hebt bijgewoond en de voortgangstoetsen hebt afgerond krijg je een certificaat. Dit is geen officieel diploma, maar toont aan dat je de cursus hebt gevolgd en kan doorstromen naar een volgend niveau.

Intake gesprek

Als je je wilt inschrijven voor een cursus voor gevorderden (dus vanaf A2), zonder dat je bij de Volksuniversiteit een cursus NT2 hebt gevolgd of een bewijs kunt tonen van je taalniveau, dan vragen wij je via het secretariaat een afspraak te maken voor een korte mondelinge (online) intake-toets. Stuur hiervoor een mail naar info@volksuniversiteitdenhaag.nl

//-->