Dutch

Wil je in een vlot tempo de Nederlandse taal leren dan ben je bij de Volksuniversiteit Den Haag aan het juiste adres. Al jaren verzorgen we cursussen Nederlands voor mensen van buitenlandse afkomst. De meeste cursussen bestaan uit 8, 9 of 10 wekelijkse lessen van 3 uur.

In de lessen staat de taal van alledag centraal. Je oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luister je naar gesproken Nederlands en lees je gevarieerde teksten in die taal, je voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling. 

Behalve met oefening in taalvaardigheid wordt je inburgering in Nederland bevorderd doordat in de lessen aandacht wordt besteed aan specifiek Nederlandse onderwerpen zoals gebruiken en gewoonten. 

Het programma Nederlands als tweede taal (NT2) onderscheidt vijf niveaus die in het Euopees Refrentiekader (ERK) worden gebruikt. Dit zijn de bijbehorende cursussen:

Beginners 1 (A1
Beginners 2 (A1)

Half-gevorderden 1 (A2)
Half-gevorderden 2 (A2)

Gevorderden 1 (B1)
Gevorderden 2 (B1)

Ver-gevorderden 1 (B2)
Ver-gevorderden 2 (B2)

Perfect Nederlands 1 (C1)
Perfect Nederlands 2 (C1)
Perfect Nederlands 3 (C1)

De cursussen zijn bedoeld voor hen die in het land van herkomst ten minste middelbaar onderwijs hebben gehad en die over enige ervaring beschikken met het leren van een vreemde taal. 
Let op: Enige kennis van de Engelse taal is vereist voor het volgen van de cursus Nederlands beginners 1 (A1). 

Om de cursus met succes te blijven volgen is het noodzakelijk dat je voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt. Wanneer je ten minste 80% van de lessen hebt bijgewoond, wordt aan het einde van de cursus een toets afgenomen waarmee je kunt zien of je al dan niet het gewenste niveau hebt bereikt. Bij voldoende resultaat krijg je van de Volksuniversiteit een certificaat. Dit is geen officieel diploma, maar je krijgt er toegang mee tot het volgende niveau.

Als je je wilt inschrijven voor een cursus voor gevorderden (dus vanaf A2), zonder dat je bij de Volksuniversiteit een cursus NT2 hebt gevolgd of een bewijs kunt tonen van het door jouw bereikte taalniveau, dan vragen wij je via een afspraak te maken voor een korte mondelinge intake-toets. Deze intake vindt online plaats.

Beginner (A1)

Nederlands beginners 1 (A1)

8 × op ma 16 sep 2024 09:15 € 250,00

Nederlands beginners 1 (A1)

8 × op ma 16 sep 2024 18:45 € 250,00

Nederlands beginners 1 (A1)

16 × op wo 25 sep 2024 18:30 € 200,00

Nederlands beginners 2 (A1)

8 × op wo 25 sep 2024 18:30 € 250,00
Semi intermediate (A2)

Intake Dutch

€ 35,00

Nederlands half-gevorderden 1 (A2)

8 × op ma 16 sep 2024 18:30 € 250,00

Nederlands half-gevorderden 1 (A2)

8 × op di 17 sep 2024 19:00 € 250,00
Intermediate (B1)

Intake Dutch

€ 35,00

Nederlands gevorderden 1 (B1)

9 × op ma 23 sep 2024 18:30 € 285,00

Nederlands gevorderden 2 (B1)

9 × op wo 02 okt 2024 18:30 € 285,00
Advanced (B2)

Intake Dutch

€ 35,00

Nederlands ver-gevorderden 1 (B2)

10 × op ma 23 sep 2024 19:00 € 315,00

Nederlands ver-gevorderden 2 (B2)

10 × op di 24 sep 2024 19:00 € 315,00

Certificaat

Om de cursus met succes te blijven volgen is het noodzakelijk dat je voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt. Als je ten minste 80% van de lessen hebt bijgewoond en de voortgangstoetsen hebt afgerond krijg je een certificaat. Dit is geen officieel diploma, maar toont aan dat je de cursus hebt gevolgd en kan doorstromen naar een volgend niveau.

Intake gesprek

Als je je wilt inschrijven voor een cursus voor gevorderden (dus vanaf A2), zonder dat je bij de Volksuniversiteit een cursus NT2 hebt gevolgd of een bewijs kunt tonen van je taalniveau, dan vragen wij je een afspraak te maken voor een korte mondelinge (online) intake-toets.