Inschrijving

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich inschrijven voor een cursus. De muzieklessen voor kinderen zijn vanaf 6 jaar. 

Inschrijving en betaling 

Via de website kun je je inschrijven voor jouw cursus. De betaling verloopt via iDeal, creditcard of Paypal. Wil je op een andere manier betalen? Neem dan contact op met het secretariaat [email protected]. Na ontvangst en verwerking van de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. Zodra zeker is dat een cursus door kan gaan (uiterlijk een week voor de start van de cursus), sturen wij je een bewijs van deelname. Dit is tevens je betaalbewijs. Als je een factuur nodig hebt, neem dan contact op met het secretariaat. 

Wachtlijst / Extra cursus 

Stel je schrijft je in voor een cursus die volgeboekt is, dan sta je automatisch op de wachtlijst. Als er een plaats vrij komt, nemen wij contact met je op. Als er veel mensen op de wachtlijst staan, proberen wij een extra cursus te organiseren 

Annulering en wijzigingen 

Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bepalen wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven! 
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het volledige cursusbedrag wordt terugbetaald. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld. 
 

Lesmateriaal

Lesmateriaal moet je zelf aanschaffen, tenzij bij de cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij jou in rekening gebracht worden, kun je rechtstreeks aan de docent betalen. 
Wij raden aan boeken en materialen pas aan te schaffen als vaststaat dat de cursus doorgaat (uiterlijk een week voor de eerste les). De in de programmagids en op de website bij het cursusmateriaal vermelde prijzen geven een indicatie. 
Je kunt het cursusmateriaal voor de talencursussen aanschaffen via de Intertaal boekenservice.  

Wijziging cursuslocatie 

De Volksuniversiteit Den Haag behoudt zich te allen tijde het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen in verband met de omvang van de aanmeldingen of de beschikbaarheid van een locatie. Als een cursus gedeeltelijk online gegeven wordt, worden de lagere locatiekosten verrekend met de deelnemers als er meer dan één keer online les wordt gegeven, met uitzondering van locatiewijzigingen als gevolg van calamiteiten en overmacht. 

Calamiteiten en overmacht  

Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. Aangezien in deze situaties geen reguliere voortzetting onder de oude condities mogelijk is, wordt er geen restitutie verleend van het geheel of gedeeltelijke cursusgeld. 
Als door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden, wordt zo spoedig mogelijk overgeschakeld op online lessen. Overschakeling op online lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld. 

Vervallen les 

Bij uitval van de docent (wegens ziekte of andere reden) wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden bij je planning van andere activiteiten. 

Restitutie cursusgeld 

Restitutie is mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van een cursus of workshop, onder aftrek van €17,50 administratiekosten. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. 
Restitutie is niet mogelijk voor cursussen met een prijs tot en met €22,50. 
Je kunt bij volledige verhindering in overleg met het secretariaat wel iemand anders naar de cursus, lezing of workshop sturen. 

Aansprakelijkheid 

Volksuniversiteit Den Haag is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. 

Akkoordverklaring 

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en onze algemene voorwaarden.