Course number:
23-2108

Cursus Boeddha en de boeddhistische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2023-2024)

Cursus Boeddha en de boeddhistische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2023-2024)

Boeddha en de boeddhistische filosofie

Het startpunt van de boeddhistische filosofie is het leven en de verlichtingservaring van de Boeddha. Wat betekent dat? Wat zijn de historische, filosofische en meditatieve achtergronden van wat we 'het boeddhisme' noemen? Wil je eindelijk eens een goed overzicht van en inzicht in de diverse stromingen, scholen en denkers van het boeddhisme? Het boeddhisme is anders dan wat je er tot nu toe over dacht. We volgen de oudste sporen, vanaf het begin, 2500 jaar geleden, tot op de dag van vandaag. Met de lessen van boeddholoog drs. Peter van Hooft krijg je inzicht in de cultuur, de kunst en filosofie van het het boeddhisme en we onderzoeken de verschillende vormen van boeddhistische meditatie. Hiermee geeft deze cursus tevens een gedegen inleiding in de achtergronden van Mindfulness

Dit onderdeel van onze filosofische wereldreis brengt ons allereerst naar het huidige Nepal, waar Siddhartha Gautama, beter bekend als de Boeddha, werd geboren: we bezien het leven van de Boeddha, zijn verlichting en zijn oorspronkelijke leer: de eerste bijeenkomst van dit deel heet dan ook: 

1. Boeddha en zijn leer
Het leven van de Boeddha in woord en beeld.Een introductie tot het leven van Siddhartha Gautama, de latere Boeddha: zijn levensomstandigheden, het bereiken van de verlichting, zijn filosofie, zijn leven als leraar, zijn sterven en zijn nalatenschap. Met veel voorbeelden uit de boeddhistische kunst en de symboliek, verbonden met zijn levensfasen en zijn handbewegingen (mudras).

2. Noord-India: Hinayana: het kleine voertuig 
We maken kennis met de Boeddha-boom, een organisch overzicht van de ontwikkelingen binnen het boeddhisme. Hierna bezien we het cultuurgebied van Noord-India waarin het vroeg boeddhisme vorm krijgt. Dit blijkt grote betekenis te hebben voor de relatie van filosofie met de persoonlijke ontwikkeling. Over de 4 edele waarheden, het Achtvoudige Pad, de darmas en de skandhas.

3. Zuid-India: Mahayana: het grote voertuig
We maken kennis met de latere ontwikkelingen binnen de boeddhistische leer (vanaf het begin van de jaartelling beginnend in Zuid-India) en we bezien de enorme veranderingen die daar mee samen gaan: over de Overstijgende Wijsheid, Nagarjuna, Madhyamaka, het Yogacara en wat dat nu allemaal te betekenen heeft voor ons.

4. Wat is boeddhistische filosofie?
Wat betekent boeddhisme voor de wereldfilosofie? We hebben hier te maken met een radicaal anders-dan-alle-andere filosofie. Waar ligt dat aan? Heeft dat wellicht te maken met de boeddhistische meditatie? 

Reacties deelnemers
"Ik had vooraf geen idee dat het boeddhisme zoveel omvat en zoveel voor mij kan betekenen! Dit helpt me nog steeds in het ontwikkelen van Inzicht, Mededogen en Gelijkmoedigheid.”

“Deze lessen hebben me in een kort tijdsbestek enorm veel inzicht gegeven in het boeddhisme.”

Meer info vind je ook op de website van de filosoof en wijsgerig reisleider drs. Peter van Hooft: www.anz.nu

  • 4 lessons of 2 hrs Show details
    • 1: Thursday 15 Feb 2024 - 14:00 – Klokhuis
    • will lapse: Thursday 22 Feb 2024
    • 2: Thursday 29 Feb 2024 - 14:00 – Klokhuis
    • 3: Thursday 7 Mar 2024 - 14:00 – Klokhuis
    • 4: Thursday 14 Mar 2024 - 14:00 – Klokhuis
  • €120.00
  • drs. Peter van Hooft
  • Klokhuis Show address info
Course start
Lesvorm