Course number:
23-2109

Cursus China en de Chinese filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2023-2024)

Cursus China en de Chinese filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2023-2024)

China en de Chinese filosofie

De filosofie van China bezien we aan de hand van eerder in de Jaargang onderzochte thema's die hier een heel andere kleur en smaak krijgen. Hiermee ontwikkelt zich een ander perspectief op wat filosofie betekent. Met veel aandacht voor China als cultuurgebied, de I TJING, maar ook voor de achtergronden van bijv. het terracottaleger van de Eerste Keizer. 

1. De drie Grote Vormers van de Chinese cultuur & filosofie 
De wortels van filosofisch denken gaan verder terug dan die van de westerse filosofie. Wat weten we van deze heel vroege vormen van filosofie? Tevens een overzicht van het cultuurgebied China, het land en de geschiedenis. Daarna bespreken we de invloed van de drie tradities die China en de Chinese filosofie hebben gevormd.

2. Confucianisme: rituelen vormen de mens
Confucius is de meest invloedrijke filosoof ter wereld. Het confucianisme vormt een blijvende factor in al het Chinese denken en handelen. Het reguleert de dagelijkse gang van zaken en biedt een filosofisch-sociale onderbouw voor de gehele Chinese maatschappij. We bespreken enkele van de grote denkers uit deze traditie en de zo belangrijke plaats van het ritueel in deze traditie.

3. TAOisme: de weg en de kracht
Naast het Confucianisme is het Taoïsme bepalend voor alle Chinese cultuur. Deze wonderbaarlijke levensfilosofie biedt een op zichzelf staand, maar ook aanvullend perspectief, dat de Chinese filosofie in balans brengt. We bespreken de TAO TE TJING van Lao Zi en het onnavolgbare werk van Chuang Zi met zijn vlinderdromen.

4. Het boeddhisme in China
We bezien hoe het boeddhisme, rond het begin van onze jaartelling, China binnentrok, om langzaamaan een Chinees boeddhisme te worden door een wisselwerking aan te gaan met het Confucianisme en het Taoïsme. Tezamen vormen zij de drie Grote Vormers van de Chinese filosofie. Zo kunnen we de vraag naar het wezen van de Chinese filosofie beantwoorden. 

Reacties deelnemers:
“Ik begrijp nu veel beter wat de achtergronden zijn van China en waarom China nu zo in opkomst is.”

“De Chinese filosofie blijkt een onuitputtelijke bron van wijsheid”

Meer info vind je ook op de website van de filosoof en wijsgerig reisleider drs. Peter van Hooft: www.anz.nu

 

 • 4 lessons of 2 hrs Show details
  • 1: Tuesday 26 Mar 2024 - 20:00 – ONLINE - ZOOM videocall
  • 2: Tuesday 2 Apr 2024 - 20:00 – ONLINE - ZOOM videocall
  • 3: Tuesday 9 Apr 2024 - 20:00 – ONLINE - ZOOM videocall
  • 4: Tuesday 16 Apr 2024 - 20:00 – ONLINE - ZOOM videocall
 • €95.00
 • drs. Peter van Hooft
 • ONLINE - ZOOM videocall Show address info
Course start
Lesvorm