Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 22-2071

Lezingenserie - Architectuurgeschiedenis van de Oudheid tot heden

Lezingenserie - Architectuurgeschiedenis van de Oudheid tot heden
Cursuscode: 22-2071

In veel culturen uit verleden en heden spelen bouwwerken een centrale rol: in religie, als monument, maar ook als uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich dikwijls grote inspanningen getroost om deze bouwwerken tot stand te brengen.

Het klassieke idioom van de Grieken wordt daarna in de Westerse bouwkunst voortdurend herhaald in steeds weer nieuwe varianten. De Romeinen introduceren de boogconstructie en het beton waardoor er nieuwe typen gebouwen ontstaan zoals de imposante badhuizen. De simpele ‘doos’ van de Romeinse basiliek ontwikkelt zich uiteindelijk tot de grote complexiteit van de gotische kathedralen waarbij het construeren van het gewelf dé grote opgave is.

Kloosters zijn de centra van de vroege-middeleeuwen. Door de opkomst van de steden vanaf de 12e eeuw gaat men grote raadshuizen bouwen met enorme torens als focus van stedelijk trots. In het Italiaanse quattrocento worden de klassieke principes herontdekt en door de wedijver tussen de stadsstaten komt de renaissancebouwkunst tot grote bloei. Vervolgens heeft de contrareformatie van de 16e eeuw grote consequenties en dat is de barok.
Met Italië opnieuw als lichtend voorbeeld leidt die barok in heel Europa wel tot lokale varianten, maar is ook altijd direct herkenbaar als barok. Daarna transformeert de barok in Frankrijk en Midden-Europa in de weelderige rococo. Eind 18e eeuw ontstaat als reactie daarop dan weer het ernstige neoclassicisme.
Het is vooral in de loop van de 19e eeuw dat we op grote schaal nieuwe typen gebouwen gaan zien zoals bibliotheken, spoorstations en appartementsgebouwen ten behoeve van de zich ontwikkelende burgerlijke samenleving. Ook worden in deze tijd nieuwe technieken toegepast, zoals het ijzer, wat aanvankelijk nog wordt weggewerkt achter façades met architectuurstijlen uit het verleden. Zelfs de eerste generatie wolkenkrabbers in Amerika worden gebouwd in historische stijlen uit Europa. In de 20e eeuw leidt het nieuwe bouwen tot een echte breuk met de historische stijlen, een breuk die pas rond 1980 met het postmodernisme weer wordt hersteld.

Het onderwerp van deze cursus is de Westerse architectuurgeschiedenis vanaf de Oudheid tot heden, inclusief islamitisch Spanje, in relatie tot de functie van architectuur en de historische ontwikkelingen.
Aandachtspunten zijn de ontwikkelingen in Nederland, bouwtechnieken, het inrichten van de openbare ruimte en stedenbouw, en de moderne architectuur van de 20e en de 21e eeuw.

Lesmateriaal: hand out à € 5,- te voldoen bij de docent.

grote leeszaal Bibliothèque Ste Geneviève, Parijs

Dinsdag 27 september 2022
12 lezingen van 2 uur en 10 min aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 296,00
Dhr. drs. J. (Johan) Holtrop
19:30 - 21:40
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. J. (Johan) Holtrop
drs. J. (Johan) Holtrop
Johan Holtrop is kunsthistoricus en werkt(e) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en docent voor verschillende instellingen zoals het HOVO en de Volksuniversiteit.
//-->