Volksuniversiteit Den Haag
070-3280341 (10.00-13.00 uur)

De wijsgerige jaargang 2017-2018

De Wijsgerige Jaargang: Een uniek filosofisch project

Ook dit jaar organiseert de Volksuniversiteit Den Haag, in samenwerking met aANZet en de Academie voor Wijsgerig Leven, de Wijsgerige Jaargang. Deze cyclus biedt de mogelijkheid een jaar lang kennis op te doen van de filosofie en zelf te filosoferen. Bovendien worden verschillende oosterse en westerse meditatievormen en technieken aangeboden en onderzocht.

Wat is de wijsgerige jaargang?
In de Wijsgerige Jaargang wordt filosofie opgevat als wijsbegeerte: een persoonlijke, spirituele ontdekkingstocht, op zoek naar wijsheid en inzicht, die we gezamenlijk en ieder voor zich ondernemen aan de hand van de geschiedenis van de filosofie en de eigen ervaring. De oorsprong van filosofie ligt in de geschiedenis, de bron van de wijsbegeerte ligt in ons. Tussen beide is een verband. Dit vormt het uitgangspunt van de Wijsgerige Jaargang en tevens de wijsgerige 'rode' draad. Deze volgend komen we tot de opbouw van een wijsgerig leven. We beginnen met en vanuit de 'Westerse filosofie'. In het oude Griekenland is wat wij 'filosofie' noemen ontstaan. Wanneer en hoe gebeurde dat en waarom precies noemen we dit dan 'filosofie'? Wat is dat? We beginnen dus bij de oorsprong, nog vóór Socrates, in het oude Griekenland, op zoek naar de bron. We bespreken vervolgens Plato en Aristoteles om daarna de ontwikkeling van het westerse denken door de eeuwen heen te volgen. Je hoort mooie verhalen die aanzetten tot denken en behalve met ideeën werken we ook met beelden vanuit de kunst. Bijna ongemerkt krijg je zo een inleiding in de verschillende onderdelen van de filosofie als je leert wat metafysica, kennisleer, esthetiek en ethiek inhouden en wat voor rol deze spelen in de opbouw van een eigen wijsgerig leven.

Na deze wijsgerige kennismaking met de westerse filosofie maken we een keer naar de Chinese wijsbegeerte. We zien dan dat de Chinese klassieken, waaronder Confucius en Lao Tze, beproefde mogelijkheden bieden om een wijsgerig leven op te bouwen, maar dat ze ook heel andere uitgangspunten hebben en dus ook anders filosoferen. Daarmee ontwikkel je ook weer een andere zienswijze en wordt deze verruimt. Dit krijgt een nog diepgravender vervolg wanneer we ons gaan bezighouden met het boeddhistische gedachtengoed, dat ons, in het nieuwe jaar, middels 12 bijeenkomsten, verder leidt: we volgen 2500 jaar ontwikkeling die de leer van de Boeddha (boeddhadharma) heeft doorgemaakt aan de hand van een door de docent ontwikkeld organisch model (de Boeddhaboom). We starten vanuit de tijd van de historische Boeddha, we bezien de verbanden met de vroege Indiase filosofie (het brahmanisme) en verrichten onderzoek naar lichaam en geest, voorbij theorie, persoon en zelf, naar wat hier wijsheid (prajna) wordt genoemd. Hiermee zul je anders in de wereld staan.

Zo ontlenen we aan 2500 jaar westerse en oosterse filosofie thema's die per les worden uitgewerkt en waarover, door docent en deelnemers, wordt nagedacht door ze te betrekken op eigen leven en werk. Hierdoor komen we tot een verinnerlijking van de geschiedenis van oosterse en westerse wijsbegeerte.

Voor wie, met welk resultaat?
Naast een goede introductie in de Wereldfilosofie (Oost en West) biedt de Wijsgerige Jaargang als geheel de mogelijkheid je gedurende een jaar te verdiepen in filosofie en andere culturen om zo deze kennis te verbinden met de persoonlijke groei en deze hierdoor mogelijk te maken. Dat is ook het resultaat. De wijze waarop dit zal gebeuren is niet eenduidig, maar in ieder geval mede afhankelijk van de eigen inzet. (Je moet bij voorbeeld en met name in staat zijn hiervoor tijd vrij te maken.) Dan kun je werken aan zingeving, verkrijg je inzicht in je innerlijke drijfveren, overzicht door je te verplaatsen in verschillende perspectieven en uitzicht op je eigen doelstellingen.
Zij die de Wijsgerige Jaargang met succes afronden, krijgen een certificaat uitgereikt.

De verdiepingsdagenDaarnaast zijn er de verdiepings(zater-)dagen waarin met name deze laatste component wordt uitgewerkt. Dit vormt een integraal onderdeel van de Wijsgerige Jaargang.Een uitgebreide beschrijving en data vind je HIER.

Onderaan deze pagina vind je enige reacties van gecertificeerde deelnemers, zij die de gehele Wijsgerige Jaargang hebben gevolgd.

Inschrijving

Wanneer je je inschrijft voor de Wijsgerige Jaargang als geheel krijg je 10% korting over het totaalbedrag. Door deze opbouw en persoonlijke manier van werken is de groep voor de Wijsgerige Jaargang als geheel, beperkt tot 10 deelnemers.

Westerse Filosofie (Wijsgerige Jaargang 2017-2018)
Woensdag 13 september 2017
8 lessen van 2 uur
Prijs: € 179,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
20:00 - 22:00
Locatie: Hoofdkantoor
Chinese wijsbegeerte: filosofie als levensleer (Wijsgerige Jaargang 2017-2018)

Krijg inzicht in de grote tradities binnen de Chinese filosofie en leer 'de Chinezen' kennen.

Meer informatie
Woensdag 15 november 2017
6 lessen van 2 uur
Prijs: € 131,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
20:00 - 22:00
Locatie: Hoofdkantoor
Chinese wijsbegeerte: filosofie als levensleer (Wijsgerige Jaargang 2017-2018)

Krijg inzicht in de grote tradities binnen de Chinese filosofie en leer 'de Chinezen' kennen.

Meer informatie
Donderdag 16 november 2017
6 lessen van 2 uur
Prijs: € 131,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
14:00 - 16:00
Locatie: Hoofdkantoor
Boeddhistische wijsbegeerte: filosofie en meditatie (Wijsgerige Jaargang 2017-2018)

Het boeddhisme in al zijn facetten vormt een in wezen eenvoudige leidraad in een complexe wereld.

Meer informatie
Donderdag 11 januari 2018
12 lessen van 2 uur
Prijs: € 273,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
14:00 - 16:00
Locatie: Hoofdkantoor
Inschrijving nog open >

Een samenvatting van enige reacties van gecertificeerde deelnemers aan de Wijsgerige Jaargang 2016-2017

Theo:
De Wijsgerige jaargang geeft in alle breedheid veel informatie omtrent de ontwikkeling van de 4 grote filosofische tradities en plaatst deze in historisch en geografisch perspectief. Daarbij wordt een verbinding gelegd met de persoonlijke ontwikkeling. Een krachtig instrument is reflexie door middel van meditatie. Het wijsgerig model van de docent geeft een inzicht in het verleden en trekt dit door naar een ijkpunt voor toekomstige ontwikkelingen. 

Therese:
Een inspirerende,intensieve cursus. Je kennis en je ervaringen worden uitgebreid, verdiept en leiden tot meer begrip van "hoe te leven".

Stella:
Ik heb de jaargang heel zinvol en boeiend gevonden en ik heb genoten van alle bijeenkomsten. Mijn doel: een breder kader krijgen is, meer dan ik verwacht had, bereikt.

Evelien:
Ik heb heel veel geleerd. Gisteren bijv. kon ik aan een collega een schilderij uitleggen dat in een vergaderzaal hing, met een Boeddha die (weet ik nu) het handgebaar van het in beweging zetten van het wiel maakte. Bedankt voor alles!

Rian:
Sinds 2015 doe ik, in stappen, de Wijsgerige Jaargang. Het is en blijft zeer interessant en Peter kan de filosofie heel concreet en praktisch maken naar alledag. Top.

Camille:
De jaargang geeft je een brede blik in de wereldfilosofie en legt het verband met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is een cursus waarin je vanzelf de dagelijkse praktijk en je levensvragen (groot of klein) gaat tegenkomen. Ook raakt de jaargang regelmatig andere  terreinen zoals cultuur en (kunst-) geschiedenis. Je hebt zelf de vrijheid aangaande de tijd en energie die je in de jaargang stopt en dus ook om er uit te halen wat er in zit. En dat is meer dan je van tevoren denkt! De jaargang zet aan het denken. Voor mij werd de jaargang vergoed door mijn werkgever. De jaargang heeft zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke interesse en ontwikkeling, maar ook heb ik haar regelmatig kunnen betrekken op mijn werksituatie en is mijn perspectief op mijn werkgebied (HRM) hierdoor verdiept.

Lenie:
Ik heb veel geleerd wat ik ook in de praktijk kon gebruiken en je hebt me veel stof tot nadenken gegeven! Maar dan ook zo dat dit in belangrijke mate aansluit bij mijn eigen denk- en belevingswereld. Zo zag ik dat het 'zelf' in relatie staat tot anderen, dat er een verbondenheid is.

Han:
Het volgen van de jaargang filosofie kan ik van harte aanbevelen.  De Jaargang laat de groei van het denken van de mens en ontwikkeling van de filosofie zien in de loop van duizenden jaren. De verschillen tussen de grote denkers en hun worsteling naar de persoonlijke “waarheid” hebben we ervaren als een eyeopener en een stimulans om hierover na te denken. Hierin werden we steeds aangespoord door de docent, die de geschiedenis in relatie bracht tot de zelfontwikkeling om zo “wijzer” te worden. Ik heb het als een absolute verrijking voor mijn eigen ontwikkeling als mens ervaren.

Trix:
Het is heel leuk en boeiend om zo eens door de geschiedenis te ‘wandelen’. Ik heb veel geleerd en werd me ervan bewust hoeveel er eigenlijk in onze cultuur verankerd ligt. Peter is een fijne docent, heeft oog voor iedere individuele cursist en geeft ruimte. De verdiepingsdagen gaven een waardevolle verbreding en verdieping van de stof.

Katja:
Dit was een uitstekende kennismaking met de filosofie. Een inspirerende ontdekkingsreis. Ik heb de verschillen en de overeenkomsten tussen de westerse en de oosterse filosofieën ontdekt. Mijn kennis verbreed en mijn inzicht verdiept. Nieuwe ideeën werelden leren kennen en de landschappen in de geschiedenis van filosofie kunnen verkennen.

Aline:
Ik kan de Leergang echt aanraden, want naast de geschiedenis – waarvoor ik begon met deze cursus – leerde ik allerlei gedachtes/ideeën kennen over hoe een goed en zinvol leven te leiden, alsmede info over div. culturen. Het was interessant om die verschillende theorieën te vergelijken en bovendien ontdekte ik mijn zgn. archai, waardoor ik mij sterker in het leven voel staan, omdat ik nu beter weet wat voor mij belangrijk is. Tenslotte heb ik nog een aanzet gemaakt met mediteren ook, daar ga ik zeker t.z.t. mee verder.

Astrid:
Ik heb oude gewoontes kunnen bezien en nieuwe wegen bewandeld en de grenzen van lichaam en geest verkend en in elke wijsgerige stroming kon ik ideeën ontdekken die mij aanspraken en aan het denken hebben gezet.

Emily:
Geweldig! Ik heb dit als een weldaad ervaren en weet nu ook hoe ik filosofie kan toepassen binnen mijn persoonlijke ontwikkeling en meditatie.

Voor reacties van deelnemers aan eerdere jaargangen, klik HIER.