Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 21-2123

De Wijsgerige Jaargang 2.0 - Inleiding tot het wijsgerige leven deel 3

De Wijsgerige Jaargang 2.0 - Inleiding tot het wijsgerige leven deel 3
Cursuscode: 21-2123

Dit is de derde en laatste module van De Wijsgerige Jaargang 2.0.

Nadat we het wijsgerige leven in het Westen hebben bezien, richten we ons nu op het Oosten (waar, naar men zegt, alle wijsheid vandaan komt). Het gaat wederom om de vraag: hoe kun je een goed leven leiden? Ook en met name hier ontwikkelden zich tradities van spirituele begeleiding. We onderzoeken de belangrijkste onder hen en oefenen met ‘filosofie en meditatie’.

We beginnen met de Chinese tradities van het Confucianisme en het Daoisme, omdat deze elkaar  methodisch aanvullen en een stevige werk-basis geven. Daarna laat ik zien hoe in het oude India 6 zienswijzen zijn ontwikkeld die je kunt toepassen om een levens-vraagstuk  grondig te onderzoeken. Vervolgens bezien we de oudste vorm van het boeddhisme, waarbij de rol van meditatie nadrukkelijk ter sprake wordt gebracht, alsmede het idee van een spirituele weg. Dan laat ik, met behulp van een oude tekst, zien hoe we dat heel praktisch in het dagelijkse leven, tot in de keuken, kunnen toepassen. We sluiten het geheel af met een door mij ontwikkelde dialoogvorm die socratisch te werk gaat op basis van een boeddhistische structuur.

Inleiding tot het Wijsgerige leven [3]
Wijsgerig leven in het oude China, India en in het Boeddhisme

1. De macht der gewoonte: confucianistische patronen in het wijsgerige leven
2. Loslaten als spirituele vaardigheid: het daoisme
3. Mentale lenigheid: de 6 perspectieven  van het oude India
4. Ethiek, wijsheid en meditatie in het oude boeddhisme
5. Zen: de keuken als metafoor voor het  wijsgerige leven
6. Boeddho-socratische dialoog: rondom het wijsgerige leven

Als je het geheel (de Wijsgerige Jaargang 2.0)  hebt gevolgd, kun je de elementen verder toepassen in je eigen leven, in je praktijk en zo komen tot een wijsgerige praxis. Succesvolle afronding van het geheel geeft recht op het certificaat en deelname aan het vervolg.

Let op: lessen zijn om de week.

Dinsdag 19 april 2022
6 lessen van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd 20:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 156,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
20:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
Filosoof en wijsgerig reisleider in de wereldfilosofie drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft verkreeg, na heel wat reizen door Azië, zijn MA (Master of Arts) in de boeddhistische filosofie aan de RUL (Rijksuniversiteit Leiden). Daarna werkte hij als consulent voor vluchtelingen en als docent filosofie, godsdienst en levensbeschouwing aan diverse onderwijsinstituten. Door de jaren heen heeft hij steeds onderzoek verricht naar filosofie en meditatie. Al doende heeft hij methoden ontwikkeld om hiermee praktisch aan de slag te kunnen gaan. In 2000 richtte hij 'aANZet' op: om zo een wijsgerige aanzet te geven tot persoonlijke ontwikkeling, van A Naar Z, binnen onderwijs en hulpverlening. In 2010 begon hij met de Wijsgerige Jaargang, een samenvoeging van jaren ervaring in begeleiding en lesgeven. Dit geheel werd steeds meer toegespitst in de vraag: hoe kunnen we, in de huidige tijd, vorm geven aan een authentiek wijsgerig leven? Hij vertelt graag in verhalende vorm en onderbouwt dit steeds met historisch-wetenschappelijk materiaal en zijn eigen praktijkervaring. Hij werkt klassikaal met beeldpresentaties, omdat "kunst gevisualiseerde filosofie" is en hij verbindt de theoretische kennis die je zo bij hem opdoet altijd met jouw persoonlijke ervaring. De relatie tussen filosofie, meditatie en persoonlijke groei staat in het middelpunt van zijn aandacht. Peter werkt tegenwoordig als wijsgerig trainer en coach. Hij organiseert wijsgerige onderzoeksgesprekken en kleinschalige klooster-retraites. Peter is voorzitter en lid van de VFP (de Vereniging voor Filosofische Praktijk), verbonden met de ISVW (de Internationale School Voor Wijsbegeerte). Zie verder ook zijn website www.anz.nu
//-->