Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 21-2104

Cursus islamitische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2021-2022)

Cursus islamitische filosofie (De Wijsgerige Jaargang 2021-2022)
Cursuscode: 21-2104

Hiernaast zie je een oude islamitische afbeelding van Socrates. Huh? Wat betekent dat? Wat voor ideeën gaan schuil achter de vaak zo eenduidig geïnterpreteerde Islam? Is er binnen de islam zoiets als een wijsgerige traditie? Hoe verhoudt zich deze zich dan tot de westerse filosofie? 

We bezien we de Islamitische filosofie zoals zij vorm heeft gekregen in Arabië, Iran, Spanje en India. We beginnen bij de bron: vanuit de Koran en (voor velen een verrassing:) de Griekse filosofie om zo, gedurende 4 bijeenkomsten, een beeld te krijgen van wat 'Islamitische filosofie' kan inhouden. 

1] De koran als maatstaf voor de filosofie
Een algemene inleiding in de geschiedenis en het begin van de Islam. Over het centrale probleem: de verhouding tussen geloof en rede. We bezien de voor velen bijzonder onverwachte verwantschap tussen de Islam en de westerse filosofie: Aristoteles als leermeester voor de Islamitische filosofie. En hoe zit het nu met soennieten en shi’ieten?

2] Klassieke Islamitische filosofie en filosofen (Iran/Perzië)
We maken kennis met grote denkers die de falsafa (islamitische filosofie) gevormd hebben. Al-Kindi: eerste 'filosoof van de Arabieren'. Al-Razi: Arts-filosoof en vrijdenker. Al-Farabi: 'de tweede meester'. Avicenna: keerpunt in de falsafa, na hem was niets meer hetzelfde. Al-Biruni: Multi-culturalist en grondlegger van de Interculturele filosofie.  Hier maak je kennis met de enorme rijkdom van het islamistische denken.

3] Islamitische mystiek en sufi poëzie
Nu bezien we de meer mystieke kant van de Islamitische filosofie: Al-Ghazali wijst op 'de tegenspraak der filosofen' en start een andere "zoektocht naar zekerheid" Sohrawardi boort als 'filosoof van het licht' een andere mystieke taal en wijsheidsvorm aan: verlichtingswijsheid. Molla Sadra gaat nieuwe wegen op door dit alles binnen een zeer dynamische metafysica te plaatsen. Daarnaast bezien we de grote sufi-dichters die de menselijke geliefde en het verlangen naar de eenheid (tawhid) met God bezingen: Omar Khayyám, Rumi (de meest gelezen dichter in de USA!) en Hafiz.

4] Islam oost en west: Al-Andalus en India, de grenzen van de dar al islam
I
n het Middeleeuwse Spanje neemt de Islam een heel eigen vorm aan. We bespreken de filosofen die hier een belangrijke rol in spelen en bezien de achtergronden van deze bijzondere culturele bloeiperiode binnen de Islam. Berbers, Arabieren, Joden, Christenen, Mozaraben en 'Romeinen' vormen een intercultureel rijk dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Daarna reizen we door naar India waar het Moghul-rijk vorm krijgt, en Islamitische heersers voor even filosofen kunnen zijn. 

Resultaat
Hier krijg je een overzicht van wat de Islamitische filosofie inhoudt en een verrassende inkijk in de achtergronden van deze rijke wijsgerige traditie die veel kennis geeft over wat de Islam gevormd heeft. Daarnaast wordt duidelijk wat filosofie betekent doordat we het nu bezien vanuit een ander perspectief. Dit geeft veel denkvoer om je eigen perspectieven te overdenken.

Meer info vind je ook op de website van de filosoof en wijsgerig reisleider drs. Peter van Hooft: www.anz.nu
Donderdag 2 december 2021
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 104,00
Dhr. drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
14:00 - 16:00
Locaties: Klokhuis, ONLINE - ZOOM videocall (klik hier voor de adresgegevens)
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft
Filosoof en wijsgerig reisleider in de wereldfilosofie drs. P.A.M.W. (Peter) van Hooft verkreeg, na heel wat reizen door Azië, zijn MA (Master of Arts) in de boeddhistische filosofie aan de RUL (Rijksuniversiteit Leiden). Daarna werkte hij als consulent voor vluchtelingen en als docent filosofie, godsdienst en levensbeschouwing aan diverse onderwijsinstituten. Door de jaren heen heeft hij steeds onderzoek verricht naar filosofie en meditatie. Al doende heeft hij methoden ontwikkeld om hiermee praktisch aan de slag te kunnen gaan. In 2000 richtte hij 'aANZet' op: om zo een wijsgerige aanzet te geven tot persoonlijke ontwikkeling, van A Naar Z, binnen onderwijs en hulpverlening. In 2010 begon hij met de Wijsgerige Jaargang, een samenvoeging van jaren ervaring in begeleiding en lesgeven. Dit geheel werd steeds meer toegespitst in de vraag: hoe kunnen we, in de huidige tijd, vorm geven aan een authentiek wijsgerig leven? Hij vertelt graag in verhalende vorm en onderbouwt dit steeds met historisch-wetenschappelijk materiaal en zijn eigen praktijkervaring. Hij werkt klassikaal met beeldpresentaties, omdat "kunst gevisualiseerde filosofie" is en hij verbindt de theoretische kennis die je zo bij hem opdoet altijd met jouw persoonlijke ervaring. De relatie tussen filosofie, meditatie en persoonlijke groei staat in het middelpunt van zijn aandacht. Peter werkt tegenwoordig als wijsgerig trainer en coach. Hij organiseert wijsgerige onderzoeksgesprekken en kleinschalige klooster-retraites. Peter is voorzitter en lid van de VFP (de Vereniging voor Filosofische Praktijk), verbonden met de ISVW (de Internationale School Voor Wijsbegeerte). Zie verder ook zijn website www.anz.nu
//-->