Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 21-2230

Cursus spellingrijpheid

Cursus spellingrijpheid
Cursuscode: 21-2230

Van leesles naar spellingles 

Aan het eind van groep 8 van de basisschool worstelen nog veel kinderen met spellingkwesties als ‘jij vindt’/‘vind jij?’ en ‘toen landden wij’, met alle nadelen voor hun plezier in school, taal en lezen. De reden van dat worstelen is dat ze voor die kwesties psychologisch niet rijp waren toen ze ermee in aanraking kwamen. 

Er zijn spellingrijpheidstoetsen: een kind krijgt pas een bepaalde spellingkwestie aangeboden als het er rijp voor is. In de cursus leert u twee van de vijf spellingrijpheidstoetsen zelf uit te voeren – de drie andere zijn dan geen probleem meer. De cursus is ook een begeleiding bij deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!. 

Aantal en duur van de lessen: drie lessen van drie uur; na 6-9 maanden is er een terugkombijeenkomst. 

Lesstof: Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, deel 3. 

P.S. Aan deze cursus kan men de cursus ‘Leesrijpheid’ vooraf laten gaan.

Donderdag 11 november 2021
3 lessen van 3 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 116,00
Dhr. dr. (Ewald) Vervaet
19:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
dr. (Ewald) Vervaet
dr. (Ewald) Vervaet
dr. Ewald Vervaet, is ontwikkelings-, lees- en spellingspsycholoog. Op basis van onderzoek heeft hij de lees- en spellingslijn Ontdekkend Leren Lezen (2018) geschreven. Zie verder www.ontdekkendleren.nl/oll.
//-->