Volksuniversiteit Den Haag
070-3280341 (10.00-13.00 uur)

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal (NT2) wordt in het onderwijs bij de Volksuniversiteit gerangschikt onder de andere Moderne Vreemde Talen. De lengte van de NT2-cursussen wijkt iets af van de andere taalcursussen. De meeste cursussen bestaan uit 30 lesuren. 

U heeft de keuze uit de volgende formaten:
— standaard: 10 weken, 1 les van 3 uur;
— intensief: 5 weken, 2 lessen van 3 uur. (alleen in de zomer)

In de lessen staat de taal van alledag centraal. U oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luistert u naar gesproken Nederlands en leest u gevarieerde teksten in die taal, u voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling. 
Behalve met oefening in taalvaardigheid wordt uw inburgering in Nederland bevorderd doordat in de lessen aandacht wordt besteed aan specifiek Nederlandse onderwerpen zoals gebruiken en gewoonten.

Cursus Nederlands beginners 1 (A0/A1)
Donderdag 25 januari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. C.M. (Lia) McGonigal
Boeken: Contact! 1 tekstboek, Contact! 1 werkboek
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum
Aanmelden wachtlijst >
Cursus Nederlands beginners 1 (A0/A1)
Dinsdag 13 februari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. drs. A.W. (Afke) Dekker
Boeken: Contact! 1 tekstboek, Contact! 1 werkboek
19:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands beginners 2 (A1/A2)
Vrijdag 19 januari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. A.J. (Anja) Toledo-Cornet
Boeken: Contact! 1 werkboek, Contact! 1 tekstboek
9:15 - 12:15
Locatie: Hoofdkantoor
Aanmelden wachtlijst >
Cursus Nederlands beginners 2 (A1/A2)
Woensdag 24 januari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. F. (Francine) de Graaf-Keus
Boeken: Contact! 1 werkboek, Contact! 1 tekstboek
19:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum
Aanmelden wachtlijst >
Cursus Nederlands beginners 2 (A1/A2)
Dinsdag 6 februari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. drs. B.E. (Nina) Scheffers
Boeken: Contact! 1 werkboek, Contact! 1 tekstboek
9:30 - 12:30
Locatie: Hoofdkantoor
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands beginners 2 (A1/A2)
Dinsdag 13 februari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Dhr. drs. W.J.H. (Wijnand) Noot
Boeken: Contact! 1 werkboek, Contact! 1 tekstboek
19:00 - 22:00
Locatie: Zandvliet Lyceum
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands beginners 2 (A1/A2)
Donderdag 12 april 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. M. (Margriet) Tielen
Boeken: Contact! 1 werkboek, Contact! 1 tekstboek
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands beginners 3 (A2)
Woensdag 17 januari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. J.R (Judith) Kakebeke
Boeken: Contact! 1 tekstboek, Contact! 1 werkboek
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum
Aanmelden wachtlijst >
Cursus Nederlands beginners 3 (A2)
Donderdag 1 februari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. Btr. M. (Marion) van der Gun
Boeken: Contact! 1 tekstboek, Contact! 1 werkboek
9:15 - 12:15
Locatie: Zuid57
Inschrijving geopend >
Cursus Nederlands halfgevorderden 1 (A2/B1)
Maandag 15 januari 2018
10 lessen van 3 uur
Prijs: € 250,00
Mw. drs. B.E. (Nina) Scheffers
Boeken: Contact! 2 werkboek, Contact! 2 tekstboek
18:30 - 21:30
Locatie: Zandvliet Lyceum
Aanmelden wachtlijst >

Pagina's

Certificaat

Om de cursus met succes te blijven volgen is het noodzakelijk dat u voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt. Als u ten minste 80% van de lessen hebt bijgewoond, wordt aan het einde van de cursus een toets afgenomen waarmee we vaststellen of u al dan niet het gewenste niveau hebt bereikt. Bij voldoende resultaat wordt u door de Volksuniversiteit een verklaring uitgereikt. Dit is geen officieel diploma, maar u heeft er toegang mee tot het volgende niveau.

Intake gesprek

Als u zich wilt inschrijven voor een cursus voor gevorderden (dus vanaf A2), zonder dat u bij de Volksuniversiteit een cursus NT2 hebt gevolgd of een bewijs kunt tonen van het door u bereikte taalniveau, dan verzoeken wij u via het secretariaat een afspraak te maken voor een korte mondelinge intake-toets.