Wie zijn wij

Team

Mieke van Keulen, Directeur 
miekevankeulen@volksuniversiteitdenhaag.nl 

Inge Philippi, Cursuscoördinatie & secretariaat 
info@volksuniversiteitdenhaag.nl  

Malu Kneefel, Cursusadministratie & secretariaat 
info@volksuniversiteitdenhaag.nl  

Babiche Knaap, Communicatie
info@volksuniversiteitdenhaag.nl 

Liane Eijgermans, financiele administratie 

Bestuur 

Boyd van Loon, voorzitter

Anneke Steensma, penningmeester 

Eveline Boerrigter, secretaris

Marjan de Ruijter, lid

Gina Kneefel, lid 

Ellen Grooteman, lid

Kevin van Oosterhout, lid

 

Missie & visie

Al begin 20e eeuw werd het doel van de Volksuniversiteiten helder geformuleerd: “De volksuniversiteit streeft naar het bieden van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon als individu en als lid van de menselijke samenleving in alle levensfasen.” En dat geldt nog steeds. De Volksuniversiteit Den Haag creëert mogelijkheden voor iedereen om zichzelf verder te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Op deze manier draagt zij bij aan een actieve samenleving waarin mensen mentaal fit zijn en blijven.
We bereiken een groot deel van de inwoners van Den Haag en randgemeenten, samen maken zij een groei door, verbinden zich met elkaar, vinden inspiratie en ervaren een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zo maken we samen de stad een stukje mooier en rijker. 

De vier kernwaarden van waaruit wij werken zijn:

INSPIREREND 

Bij de Volksuniversiteit Den Haag wordt samen met plezier geleerd. In een informele setting, met inspirerende docenten en eigentijdse methodes en werkvormen. Het aanbod van de Volksuniversiteit Den Haag sluit aan bij de actualiteit en heeft een toepassingsgerichte insteek. 

VERBINDEND 

De Volksuniversiteit Den Haag is een sociale verbinder. Zij faciliteert met het aanbieden van informeel onderwijs ontmoetingen tussen mensen en biedt hen kansen om zich verder te ontwikkelen. Doordat de Volksuniversiteit Den Haag ook aansluit bij actuele thema’s en voortdurend samenwerking zoekt met andere organisaties in de stad, is zij in staat om een wisselend aanbod aan cursussen, workshops en lezingen te verzorgen. 

BETROUWBAAR 

Bij de Volksuniversiteit Den Haag weet je wat je kunt verwachten. De menselijke maat en persoonlijke aandacht staan voorop. Er wordt alles aan gedaan om iedereen op z’n eigen manier te laten groeien. De docenten beschikken over voldoende vakkennis en didactische vaardigheden waardoor een basiskwaliteit van het aanbod gewaarborgd is. 

TOEGANKELIJK 

De Volksuniversiteit Den Haag is er voor iedereen! Dat betekent dat iedereen welkom is én dat er actief aan gewerkt wordt om iedereen te bereiken en kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en te verbinden met anderen. Het aanbod van de Volksuniversiteit Den Haag is betaalbaar en laagdrempelig, zo kent het geen toetsen en diploma’s. 
 

Lees in ons beknopte jaarverslag wat we hebben bereikt in het afgelopen cursusjaar.