Vacature bestuurslid

december 2022

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT DEN HAAG:

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

De Volksuniversiteit Den Haag

inspirerend - verbindend - betrouwbaar - toegankelijk

De Stichting Volksuniversiteit Den Haag, opgericht in 1916, biedt iedereen vanaf 18 jaar de  mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van talen, creëren, cultuur en persoonlijke groei. De cursussen en lezingen zijn laagdrempelig, betaalbaar én gezellig. Het cursusprogramma is er niet op gericht om diploma's te behalen, maar om op een zinvolle manier invulling te geven aan je vrije tijd en andere mensen te ontmoeten. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.

Denk mee over de toekomst

Het bestuur van de Volksuniversiteit Den Haag denkt mee over het cursusprogramma, zet lijnen uit voor de korte en lange termijn en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo moesten in de covidcrisis door de lockdown cursussen op locatie zo snel mogelijk worden omgezet naar online lessen. Een enorme uitdaging voor het  team. Op dit moment worden bijvoorbeeld verschillende acties opgezet om nog meer mensen uit Den Haag en randgemeenten te bereiken en te enthousiasmeren om een cursus of lezing te volgen. Ook het aanbieden van online cursussen en lezingen is iets waar veel aandacht voor is en keuzes in moeten worden gemaakt. Daarnaast speelt het vraagstuk hoe de Volksuniversiteit Den Haag weer financieel gezond kan worden. Het bestuur adviseert en helpt mee. Door de nauwe samenwerking zie je goed wat het oplevert.

Als jij wilt meedenken over dit soort vraagstukken, dan gaat het bestuur je met open armen  ontvangen!

Wat breng je mee? 

- Je hebt hart voor leren en ontwikkelen en voor de stad Den Haag en haar randgemeenten;

- Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling; 

- Bij voorkeur heb je eerder bestuurlijke ervaring opgedaan; 

- Je hebt affiniteit met informeel volwassenenonderwijs, kunst- en cultuureducatie;

- Je bent helemaal een mooie aanvulling wanneer je affiniteit of ervaring hebt met kwaliteitszorg, verandermanagement, bedrijfskunde, ICT en/of marketing en sales;

- Je bent in staat alle vergaderingen bij te wonen en je daar in voldoende mate op voor te bereiden; 

- Je bent circa 12 dagdelen (veelal in avonden) per jaar beschikbaar.

Wat levert het je op?

* Het besturen van een dynamische stichting is boeiend en leerzaam.

* Een bestuursfunctie staat goed op je CV en breidt je netwerk uit.

* Je kunt gratis deelnemen aan cursussen en lezingen van de Volksuniversiteit Den Haag

* Je draagt bij aan het voortbestaan en de vernieuwing van de Volksuniversiteit Den Haag. Daarmee stel je veel mensen in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten!

Taken van het bestuur

Het vaste team van de stichting bestaat uit een directeur, financieel administrateur, programmacoördinator, administratief medewerker, communicatiemedewerker en een avondconciërge. Zij worden ondersteund door een groepje vrijwilligers. Ongeveer 100 freelance docenten zijn verbonden aan de Volksuniversiteit Den Haag en verzorgen het cursusaanbod. De Volksuniversiteit Den Haag is lid van Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De taken, vastgelegd in de statuten  van de Volksuniversiteit Den Haag, zijn onder andere

- Toezicht houden op en meedenken met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van  strategie; 

- Toezicht houden op de organisatie en haar resultaten/prestaties; directie, haar functioneren en handelen en de continuïteit ervan; belangrijke externe ontwikkelingen;

- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en optreden als klankbord;

- Het nemen van statutair toegewezen beslissingen; 

- Het functioneren als werkgever voor de directeur.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is de afgelopen jaren omgevormd van een bestuur op afstand tot een meer participerend bestuur. De leden zijn onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed. Ook kunnen zij kosteloos cursussen en lezingen bijwonen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en hun verlenging kan eenmaal worden verlengd.

Als je belangstelling hebt voor een functie binnen het bestuur van de Volksuniversiteit Den  Haag, stuur dan je CV met een korte motivatie naar de directeur Mieke van Keulen  (miekevankeulen@volksuniversiteitdenhaag.nl).

WWW.VOLKSUNIVERSITEITDENHAAG.NL